Cenas

Pakalpojuma veidsCena *
1. Tulkot ķīmisko vielu/produktu drošības datu lapas no angļu vai krievu valodas30 – 50 EUR
2.  Tulkot ķīmisko vielu/produktu drošības datu lapas no citas valodasSākot no 45 EUR
3. Sagatavot biocīdu lietošanas instrukcijas atbilstoši pastāvošajām normatīvo aktu prasībām20 EUR
4. KLIENTA vārdā sagatavot un iesniegt pieteikumu par biocīda pagaidu inventarizācijas numura saņemšanu.30 EUR
5. Tulkot ķīmisku vielu / produktu marķējumus15 EUR
6. Sagatavot un iesniegt KLIENTA vārdā datus ķīmisko vielu un maisījumu datu bāzei Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (cena par vienu produktu vai vielu)10 EUR

*Cenas norādītas bez PVN, jo uzņēmums nav PVN maksātājs