Tehniskie tulkojumi

 

 

Uzņēmums Vides vadības tehnoloģijas piedāvā :

 

  • Veikt kvalitatīvus tehniskos tulkojumus

  • Sagatavot Jūsu mazgāšanas līdzekļu un kosmētisko līdzekļu dokumentāciju, kas jāiesniedz Veselības inspekcijā vai jāievieto uzņēmuma interneta vietnē.

  • Tehnisko datu lapu tulkošanu vai sagatavošanu

  • Ekspluatācijas īpašību deklarācijas tulkošanu vai sagatavošanu

  • Atbilstības deklarācijas tulkošanu vai sagatavošanu

  • Informācijas sagatavošanu iesniegšanai LVĢMC ķīmisko vielu un maisījumu datu bāzei