MŪSU KOMPETENCE

 

 

Mūsu uzņēmumam ķīmisko vielu kontroles jomā ir vairāk kā 10 gadu pieredze.

Mūsu klienti ir ķīmisko vielu ražotāji, izplatītāji un importētāji no ne tikai no Latvijas,bet arī Baltijas valstīm.

Mūsu uzņēmuma:

Misija: sniegt profesionālu atbalstu uzņēmumiem, kas darbojas ķīmisko

produktu jomā

Vīzija: Kļūt par veiksmīgu tehnisko atbalstu uzņēmumiem darbojoties

ķīmisko produktu ražošanas un izplatīšanas jomā

Vērtības:

 • Kvalitāte

 • Atbildība

 • Kompetence

Mēs esam kompetenti šādās jomās:

 1. DROŠĪBAS DATU LAPAS

  Vides vadības tehnoloģijas piedāvā drošības datu lapu kompetentu un kvalitatīvu tulkošanu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām un krievu valodas uz latviešu valodu.

  Sadarbībā ar Igauņu un Lietuviešu ekspertiem piedāvājam drošības datu lapu tulkošanu uz lietuviešu un igauņu valodām.

  Piedāvājam:

  Drošības datu lapu tulkošanu uz latviešu valodu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām un krievu valodas

  Jaunu drošības datu lapu izgatavošanu pamatojoties uz produkta sastāvu

  Ķīmiskās vielas vai produkta pārklasifikāciju saskaņā ar jauno CLP Regulu (EK Nr. 1272/2008)

  Drošības datu lapas pielāgošanu atbilstoši REACH regulai ( Gadījumos, ja produkts tiek importēts un neatbilsts ES normatīvajām prasībām)

  Drošības datu lapas satura atjaunošanu atbilstoši jaunākajām datu prasībām.

 2. ETIĶETES

  Vides vadības tehnoloģijas piedāvā ķīmisko vieluun produktu marķējuma izstrādi vai tulkojumu latviešu valodā.

  Sagatavojam arī marķējumu pamatojoties uz drošības datu lapā sniegto informāciju.

  Sagatavojam marķējumu ņemot vērā:

  2002. gada MK noteikumus Nr. 107. par vielu un produktu klasificēšanu un jauno CLP regulu (EK Nr. 1272/2008)

  Mazgāšanas līdzekļiem nepieciešamo informāciju saskaņā ar regulu EK Nr.648/2004

  Informāciju, kas nepieciešama biocīdiem saskaņā ar regulu EK Nr.528/2012

  Pārklājumiem, lakām un gruntējumiem informāciju par GOS saturu pamatojoties 2007. gada MK noteikumiem Nr. 231

  Papildmarķējumu, kas nepieciešams aerosolu flakoniem saskaņā ar 2009.gada MK noteikumiem Nr. 815

  Ierobežojumus un papildmarķējumu lampu eļļām un aizdedzināšanas šķidrumiem saskaņā ar regulu EK Nr. 276/2010

 3. BIOCĪDI

  Piedāvājam biocīdu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem veikt biocīdu pagaidu reģistrāciju vai pilno reģistrāciju Latvijas teritorijā vai kādā citā Eiropas Savienības valstī.

  Piedāvājam:

  Veikt Jūsu produkta pagaidu reģistrāciju Latvijas teritorijā

  Veikt Jūsu produkta pilno reģistrāciju Latvijas teritorijā saskaņā ar Regulu Nr. 528/2012

  Sagatavot dokumentāciju biocīda savstarpējai  atzīšanai no kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts

  Sagatavot dokumentāciju biocīda pilnai reģistrācijai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm

  Pārstāvēt Jūsu uzņēmumu komunikācijā ar kompetentajām iestādēm dalībvalstī.

 4. TEHNISKIE TULKOJUMI

  Uzņēmums Vides vadības tehnoloģijas piedāvā :

  Veikt kvalitatīvus tehniskos tulkojumus

  Sagatavot Jūsu mazgāšanas līdzekļu un kosmētisko līdzekļu dokumentāciju, kas jāiesniedz Veselības inspekcijā vai jāievieto uzņēmuma interneta vietnē.

  Tehnisko datu lapu tulkošanu vai sagatavošanu

  Ekspluatācijas īpašību deklarācijas tulkošanu vai sagatavošanu

  Atbilstības deklarācijas tulkošanu vai sagatavošanu

  Informācijas sagatavošanu iesniegšanai LVĢMC ķīmisko vielu un maisījumu datu bāzei.

 5. AUDITS

  Vides vadības tehnoloģijas piedāvā veikt Jūsu produktu atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Piedāvājam izvērtēt pieejamo dokumentāciju, produktu marķējumus, preču uzglabāšanas vietas, kā arī uzņēmuma sniegto informāciju kompetentajām iestādēm.

  Izvērtēsim:

  Drošības datu lapu atbilstību

  Marķējuma atbilstību

  Uzglabāšanas vietu atbilstību