ETIĶETES

 

Vides vadības tehnoloģijas piedāvā ķīmisko vieluun produktu marķējuma izstrādi vai tulkojumu latviešu valodā.

Sagatavojam arī marķējumu pamatojoties uz drošības datu lapā sniegto informāciju.

 

Sagatavojam marķējumu ņemot vērā:

 

  • 2002. gada MK noteikumus Nr. 107. par vielu un produktu klasificēšanu un jauno CLP regulu (EK Nr. 1272/2008)

  • Mazgāšanas līdzekļiem nepieciešamo informāciju saskaņā ar regulu EK Nr.648/2004

  • Informāciju, kas nepieciešama biocīdiem saskaņā ar regulu EK Nr.528/2012

  • Pārklājumiem, lakām un gruntējumiem informāciju par GOS saturu pamatojoties 2007. gada MK noteikumiem Nr. 231

  • Papildmarķējumu, kas nepieciešams aerosolu flakoniem saskaņā ar 2009.gada MK noteikumiem Nr. 815

  • Ierobežojumus un papildmarķējumu lampu eļļām un aizdedzināšanas šķidrumiem saskaņā ar regulu EK Nr. 276/2010

 

 

 

 

 

gallery/etiket