gallery/logo_bez_fona

DROŠĪBAS DATU LAPAS

 

Vides vadības tehnoloģijas piedāvā drošības datu lapu kompetentu un kvalitatīvu tulkošanu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām un krievu valodas uz latviešu valodu.

Sadarbībā ar Igauņu un Lietuviešu ekspertiem piedāvājam drošības datu lapu tulkošanu uz lietuviešu un igauņu valodām

 

Piedāvājam:

  • Drošības datu lapu tulkošanu uz latviešu valodu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām un krievu valodas

  • Jaunu drošības datu lapu izgatavošanu pamatojoties uz produkta sastāvu

  • Ķīmiskās vielas vai produkta pārklasifikāciju saskaņā ar jauno CLP Regulu (EK Nr. 1272/2008)

  • Drošības datu lapas pielāgošanu atbilstoši REACH regulai ( Gadījumos, ja produkts tiek importēts un neatbilsts ES normatīvajām prasībām)

  • Drošības datu lapas satura atjaunošanu atbilstoši jaunākajām datu prasībām.

 

 

 

 

 

gallery/ddl