gallery/logo_bez_fona

CENAS

Pakalpojuma veids Cena, EUR *
1. Tulkot ķīmisko vielu/produktu drošības datu lapas (turpmāk tekstā-DDL) no to oriģināliem kādā no ES oficiālajām valodām vai krievu valodas vienlaikus pārbaudot DDL atbilstību pastāvošajām normatīvo aktu prasībām, un, ja nepieciešams, piemērot DDL pastāvošajām normatīvo aktu prasībām.
1.1 Ja produkts/viela nav klasificēts kā bīstams 25
1.2 Ja produkts ir klasificēts kā bīstams un satur ne vairāk kā 4 vielas 30
1.3. Ja produkts ir klasificēts kā bīstams un satur vairāk nekā 4 vielas 40
2. Sagatavot biocīdu lietošanas instrukcijas atbilstoši pastāvošajāmnormatīvo aktu prasībām 15
3. KLIENTA vārdā sagatavot un iesniegt pieteikumu par biocīda pagaidu inventarizācijas numura saņemšanu. 20
4. Tulkot ķīmisko vielu/produktu marķējumu (etiķeti vai lietošanas instrukciju) no to oriģināliem kādā no ES oficiālajām valodām vai krievu valodas vienlaikus pārbaudot marķējuma tā atbilstību normatīvo aktu prasībām, un, ja nepieciešams, piemērot pastāvošajām normatīvo aktu prasībām
4.1 Ja produkts/viela nav klasificēts kā bīstams 10
4.2 Ja produkts ir klasificēts kā bīstams un satur ne vairāk kā 4 vielas 12
4.3. Ja produkts ir klasificēts kābīstams un satur vairāk nekā 4 vielas
5. Sagatavot un iesniegt KLIENTA vārdā datus ķīmisko vielu un maisījumu datu bāzei Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (cena par vienu produktu vai vielu) 4
6. Tulkot produkta/vielas tehniskās datu lapas, atbilstības deklarācijas vai ekspluatācijas īpašību deklarācijas no to oriģināliem kādā no ES oficiālajām valodām vai krievu valodas vienlaikus pārbaudot tā atbilstību normatīvo aktu prasībām, un, ja nepieciešams, piemērot pastāvošajām normatīvo aktu prasībām 20
7. Tulkot cita veida dokumentācija, kas saistīta ar ķīmisko vielu kontroli no to oriģināliem kādā no ES oficiālajām valodām vai krievu valodas (cena 1600 zīmēm) 12
* Cenas norādītas bez PVN, jo uzņēmums nav PVN maksātājs