gallery/logo_bez_fona

BIOCĪDI

 

Piedāvājam biocīdu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem veikt biocīdu pagaidu reģistrāciju vai pilno reģistrāciju Latvijas teritorijā vai kādā citā Eiropas Savienības valstī.

 

Piedāvājam:

  • Veikt Jūsu produkta pagaidu reģistrāciju Latvijas teritorijā

  • Veikt Jūsu produkta pilno reģistrāciju Latvijas teritorijā saskaņā ar Regulu Nr. 528/2012

  • Sagatavot dokumentāciju biocīda savstarpējai  atzīšanai no kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts

  • Sagatavot dokumentāciju biocīda pilnai reģistrācijai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm

  • Pārstāvēt Jūsu uzņēmumu komunikācijā ar kompetentajām iestādēm dalībvalstīs